Związek Rzemiosła Polskiego opracował nowe wzory wniosków, które kandydaci do egzaminów muszą składać, aby przystąpić do egzaminu w Izbie Rzemieślniczej. Nowe wnioski zostały dostosowane do obowiązujących przepisów RODO. Nowe wnioski zamieszczamy poniżej. Znajdują się też…