45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Władze

Władze Cechu Kominiarzy Polskich

LP. ZARZĄD CECHU FUNKCJA
 1 Waldemar Drożdżol Starszy Cechu
 2 Grzegorz Walczakowski Podstarszy Cechu
 3 Krystian Motyka Skarbnik
 4 Lucjan Szpicki Sekretarz
 5 Grzegorz Szlachin Członek Zarządu
LP. KOMISJA REWIZYJNA FUNKCJA
 1 Kazimierz Łacny Przewodniczący Komisji
 2 Arkadiusz Tylka Członek Komisji
 3 Robert Buchta Członek Komisji
LP. SĄD CECHOWY FUNKCJA
 1 Bernard Klimek Przewodniczący Sądu
 2 Artur Buchta Członek Sądu
 3 Jan Jakimiec Członek Sądu