45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Wspomnienie o Janie Breitscheidlu

Wspomnienie o Janie Breitscheidlu<p class=

W dniu 20 stycznia 2016 roku zmarł śp. Jan Breitscheidel.

Mistrz Kominiarski, działacz społeczny, nauczyciel wielu pokoleń kominiarzy,  Honorowy Prezes Korporacji Kominiarzy Polskich, Honorowy Starszy Cechu Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy.

Jan Breitscheidel urodził się 24 listopada 1940 roku w Brożcu na Opolszczyźnie. Całe dorosłe życie poświęcił pracy w naszym zawodzie.

W roku 1990 zaangażował się w powołanie do życia ogólnopolskiego stowarzyszenia mistrzów kominiarskich, które pod nazwą Korporacja Kominiarzy Polskich działa już od 25 lat.

Jan Breitscheidel przez 22 lata był Prezesem Korporacji Kominiarzy Polskich.

 Pod jego przewodnictwem udało się zjednoczyć kominiarstwo polskie.

 Autorytet i zaangażowanie Jana Breitscheidla wprowadziły polskie kominiarstwo do grona członków Europejskiej Federacji Mistrzów Kominiarskich (ESCHFÖ), działającej w strukturach Unii Europejskiej.

Wielokrotnie uczestniczył w Kongresach Europejskich Kominiarzy.

Jan Breitscheidel przez kilkanaście lat był Starszym Cechu Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Opolu. Skupiał wokół siebie kominiarzy Opolszczyzny i był dla nich nauczycielem, doradcą ale również przyjacielem.

Jan Breitscheidel był współautorem sukcesów kominiarstwa polskiego. Przyczynił się do ustanowienia wzorcowych w Europie rozwiązań prawnych dla kominiarzy. Wspierając kominiarstwo swoim autorytetem sprawił, że kominiarze stali się partnerami dla władz centralnych, lokalnych oraz środowisk naukowych.

Zasługi Jana Breitscheidla i jego oddanie sprawom rzemiosła kominiarskiego Związek Rzemiosła Polskiego uhonorował przyznaniem najwyższego odznaczenia rzemieślniczego  – „Szabli Kilińskiego”.

Wraz ze śmiercią Jana Breitscheidla kominiarstwo polskie poniosło ogromną stratę.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom

w imieniu braci kominiarskiej

składają

Zarząd Główny Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenia Zawodowego

Zarząd Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy