45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Dzień Św. Floriana