45-061 Opole; ul. Katowicka 55

„Nie otwieraj nikomu” film przy współudziale Cechu Kominiarzy Polskich