45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Zmarł Członek Cechu