45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Kominiarze walczą ze smogiem

Kominiarze walczą ze smogiem<p class=

Polscy kominiarze chcą poprawić jakość powietrza w Europie!
Z ostatniej chwili;
Obecnie prowadzone są finalne ustalenia dotyczące badań kominów, których celem jest poprawa jakości powietrza w Europie.

Wojewódzki Cech Kominiarz w Opolu, firma Jawar z Ciechanowa i przedstawiciele przemysłu z Norwegii będą realizować wspólny projekt badawczy prowadzący do zmniejszenia emisji. Osiągnięcie celu planuje się poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w technice kominowej.

Zdaniem stron projektu jego realizacja ma ogromne znaczenie pośrednie i bezpośrednie dla Polskiego i Europejskiego Kominiarstwa.

– Przewiduje się, że realizacja badań pozwoli uzyskać wyniki uzasadniające konieczność utrzymywania kominów w dobrej kondycji (czyszczonych i konserwowanych).

– Uzyskane wyniki będą mogły w przyszłości być wykorzystane do wprowadzania zmian do obecnie obowiązujących wytycznych w branży kominiarskiej.

– Wdrożenie wyników badań poprawi stan jakości powietrza.

– Podczas realizacji badań przewiduje się organizację szkoleń, seminariów i spotkań roboczych dla kominiarzy podnosząc ich kwalifikacje.