45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Składki ZUS w 2017 roku

Składki ZUS w 2017 roku<p class=

oniżej podajemy stawki składek, które przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, bedą odprowadzać do ZUS w 2017 roku.

 

Składki na2017 rok Wzrost w stosunku do roku 2016
 Składka zdrowotna 297,28 zł   wzrost o 8,33 zł
 Składka emerytalna 499,28 zł wzrost o 24,36 zł
 Składka rentowa 204,62 zł  wzrost o  9,98 zł
 Składka chorobowa 62,67 zł  wzrost o 3,06 zł
 Składka wypadkowa 46,04 zł  wzrost o 2,25 zł
 Składka na Fundusz Pracy 62,67 zł  wzrost o 3,06 zł
 Łącznie składki ZUS na 2017 rok 1 172,56
wzrost o 51,04 zł

Podsatwa wymiaru składek: E, R, CH, W, FP wynosi 2 557,80 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi  3 303,13 zł

Składka zdrowotna do odliczenia od podatku (7,75% x 3 303,13) – 255,99 zł

 

Łącznie, miesięczne składki ZUS w 2017 roku wyniosą 1172,56 zł. Łączny wzrost składek w stosunku do roku 2016 wyniósł 51,04 zł, tj. wzrost o 4,6%.