45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Program Konferencji BEZPIECZNE CIEPŁO-2017

Program Konferencji  BEZPIECZNE CIEPŁO-2017<p class=

Poniżej prezentujemy program Konferencji

naukowo-technicznej BEZPIECZNE CIEPŁO-2017,

która odbędzie się w dniach 5 – 7 października 2017 roku

w Opolu przy ul. Strzeleckiej 55 w ZAJEŹDZIE U DZIADKA.

 

Program V Konferencji naukowo-technicznej

BEZPIECZNE CIEPŁO-2017

 

5 października 2017

Uroczystości  60-lecia Cechu Kominiarzy w Opolu

 10.00  wyjazd na Górę Św. Anny  (parking Zajazd u Dziadka Opole ul. Strzelecka 55)

11.00 – Msza Św. w Sanktuarium na Górze Św. Anny

13.00 Obiad

15.00 Część oficjalna obchodów 60-lecia Cechu Kominiarzy w Opolu (Zajazd u Dziadka w Opolu)

17.00 – 17.30 Otwarcie V konferencji „BEZPIECZNE CIEPŁO 2017” (Zajazd u Dziadka w Opolu),

Starszy Cechu Kominiarzy Polskich Waldemar Drożdżol – „Bezpieczne ciepło w aspekcie rozwoju branży kominiarskiej” – podsumowanie dotychczasowych edycji konferencji

17.30 Wykład inauguracyjny: dr Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz –„Rzemiosło dawniej
i dziś

20.00 Uroczysta Kolacja

 

6 października 2017 

Sesja I       Niska emisja, walka ze smogiem, rola służb kominiarskich

10.00-10.15 Mistrz Kominiarski mgr Damian Ziółkowski  Korporacja Kominiarzy Polskich    „Kotły gazowe w gospodarstwach domowych, warunki techniczne –  problemy użytkowników 
i kominiarzy”.

10.15-10.30  mgr inż. Zbigniew Pastuszka – Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa   „Kontrole obiektu budowlanego:  kontrola użytkowania budynku, obowiązki właściciela/zarządcy obiektu budowlanego w zakresie utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego, obowiązkowe przeglądy – własne doświadczenia i wnioski”.

10.30-10.45  st. bryg. mgr inż. Leszek Chimowicz Komenda Wojewódzka PSP w Opolu- „Pożary mieszkań a działalność Państwowej Straży Pożarnej”

10.45-11.00 mł. bryg. Maciej Krzemkowski  KP PSP Toruń  „ Wentylacja budynków jako podstawowa ochrona przed zatruciem tlenkiem węgla

11.00- 11.15 Przerwa kawowa

11.15- 11.35 dr Krystyna Kubica – „Czyste ciepło z paliw stałych – instalacja spalania małej mocy bezpieczna dla środowiska”.

11.35-11.55    Łukasz Horbacz – Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla – Krytyczna analiza obowiązujących i projektowanych uchwał antysmogowych”.   
11.55-12.15
 dr Krystyna Słodczyk  Opolski Alarm Smogowy – „Partycypacja społeczeństwa  obywatelskiego w tworzeniu prawa miejscowego ochrony powietrza w woj. opolskim”.

12.15-12.30 dr Łukasz Smędowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Jakości w TAURON Wydobycie – „Pozycja kwalifikowanych paliw węglowych w aspekcie walki z niską emisją, na przykładzie produktów TAURON Wydobycie S.A.”

Sesja II  Sesja międzynarodowa

12.45-13.00 mistrz kominiarski Christoph Bialek, RFN – „Zadania służb kominiarskich 
w  Niemczech”.

13.00-13.15 mistrz kominiarski Zbigniew Adamus, Republika Czeska – „Zadania służb kominiarskich w Republice Czeskiej”.

13.15-13.30 mistrz kominiarski Vamos Csaba, Węgry – „Zadania służb kominiarskich na Węgrzech”.

13.30-13.45 mistrz kominiarski Charlie Dunn USA – History Past & Present of the American Chimney Sweep. Construction Codes, changes – Fuels: Oil, Coal, Gas and Wood (Pellets), EPA Environment Protection Agency – and problems with some of their regulations, etc.”

14.00-15.00 Obiad

 

Sesja III  Bezpieczne systemy grzewcze i kominowe

15.15-15.30  Mistrz kominiarski mgr inż. Tomasz Opłat Korporacja Kominiarzy Polskich – Adaptacja istniejących kominów do nowoczesnych systemów grzewczych”.

15.30-15.45   Dr Paweł Jarzyński, Dariusz Pilitowski  JAWAR Sp. z o.o. „Wykorzystanie perlitów w systemach kominowych”

15.45-16.00   Łukasz Andraczke AERECO „Energooszczędność w wentylacji higrosterowanej”

16.00-16.15 Mateusz Bargieł  ALMEVA Polska – „Regulacje dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji systemów kominowych z tworzywa w państwach Europy”

16.15-16.30 Przerwa kawowa  

16.30-16.45 inż. Jan Budzynowski Korporacja Kominiarzy Polskich –  „Wentylacja naturalna w aspekcie bezpieczeństwa użytkowników budynków mieszkalnych”.

16.45-17.00 Józef  Matejczuk PPHU POLMAR   „Zasadność zastosowania Regulatorów Ciągu Kominowego POLMAR”

17.00-17.15 Fundacja Bezpieczni w Domu Podręczny sprzęt gaśniczy gwarancją bezpiecznego ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych”.

17.15-17.30  Norbert Jackowicz AISKO „Czujniki tlenku węgla – zasady montażu 
i eksploatacji”

17.30  Dyskusja – podsumowanie

19.00 kolacja

 

6 października2017

Zwiedzanie Opola – oferta dla osób towarzyszących

 

7 października 2017

Sesja IV- szkoleniowa

10.00  Izba Rzemieślnicza Opole ul. Katowicka 55 Sala Kantora

Specjalista ds. BHP, Inspektor P. Poż. Damian Ozorkiewicz  „Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona p.poż. Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy dla pracodawców , pracowników i osób kierujących pracownikami”

 

 

*program może ulec zmianie