Informujemy, że w dalszym ciągu zapraszamy do udziału w Konferencji BEZPIECZNE CIEPŁO-2017.

Organizatorzy nie gwarantują jednak noclegów osobom, które do tej pory nie zgłosiły takiego zapotrzebowania.

Bliższych informacji udziela organizator – Waldemar Drożdżol – tel. 662-496-339

ORGANIZATORZY

 

V Konferencja

BEZPIECZNE CIEPŁO-2017

 

Zapraszamy do udziału  

w V edycji Konferencji  

naukowo-technicznej pn. 

„BEZPIECZNE CIEPŁO”    

5-7 października 2017 Opole 

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Cech Kominiarzy Polskich w Opolu kolejny już raz organizuje Konferencję naukowo-techniczną pod nazwą “BEZPIECZNE CIEPŁO-2017”. 

Jako organizatorzy mamy nadzieję, że wygłoszone podczas Konferencji referaty i opublikowane materiały konferencyjne przyczynią się do zmiany świadomości na temat bezpiecznego i ekologicznego użytkowania urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kominów. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji “BEZPIECZNE CIEPŁO-2017” 

Z poważaniem

w imieniu organizatorów

Waldemar Drożdżol 

Starszy Cechu Kominiarzy

PROGRAM KONFERENCJI LINK