45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Warunki techniczne – Zmiana