45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Wywiad radiowy z cechmistrzem Waldemarem Drożdżolem