45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Składki ZUS w 2018 roku

Składki ZUS w 2018 roku<p class=

Poniżej prezentujemy pełne zestawienie składek ZUS na rok 2018 (w nawiasach wzrost w stosunku do roku 2017).

Składki na2018 rok Wzrost w stosunku do roku 2017
 Składka zdrowotna 319,94 zł wzrost o 22,66 zł
 Składka emerytalna 520,36 zł wzrost o 21,08 zł
 Składka rentowa 213,26 zł  wzrost o  8,64 zł
 Składka chorobowa 65,31 zł  wzrost o 2,64 zł
 Składka wypadkowa 47,98 zł  wzrost o 1,94 zł
 Składka na Fundusz Pracy 65,31 zł  wzrost o 2,64 zł
 Łącznie składki ZUS na 2018 rok 1 232,16 
wzrost o 59,60 zł

Łącznie, miesięczne składki ZUS w 2018 roku wyniosą 1232,16 zł. Łączny wzrost składek w stosunku do roku 2017 wyniósł 59,60 zł, tj. wzrost o 5,1%.