45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Ceny egzaminów w 2018 roku

Ceny egzaminów w 2018 roku<p class=

CENNIK EGZAMINÓW

Związek Rzemiosła Polskiego opublikował cennik egzaminów kwalifikacyjnych w 2018 roku, przeprowadzanych przez Izby Rzemieślnicze:

W 2018 rok – podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4 739,51 zł. (wg obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 17 stycznia 2018 r.) i wynoszą:
egzamin mistrzowski 1421,85 zł, egzamin czeladniczy 710,92 zł, egzamin sprawdzający 236,97 zł. Stawki opłat za egzaminy w 2018 roku, stosując zasady zaokrąglania:
 egzamin mistrzowski – 1 422 zł
 egzamin czeladniczy – 711 zł
 egzamin sprawdzający – 237 zł.