45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Stawki karty podatkowej w 2018 roku