45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Seminarium

Seminarium<p class=

Badania antysmogowe

seminarium w Cechu Kominiarzy Polskich

O Seminarium pisze MAGAZYN INSTALATORA w numerze 2(234) luty 2018 roku oraz na stronie interentowej:

https://www.instalator.pl/2018/02/badania-antysmogowe-seminarium-w-cechu-kominiarzy-polskich/

W dniu 11.01.2018 w Opolu odbyło się seminarium organizowane przez Cech Kominiarzy Polskich, w którym uczestniczyło ponad 40 osób. Spotkanie skierowane było do osób z przemysłu kominowego, producentów urządzeń grzewczych i kominiarzy. Tematem przewodnim było zanieczyszczenie powietrza produktami spalania powstałymi podczas eksploatacji instalacji grzewczych małej mocy.

Problem smogu jest problemem sięgającym poza granice naszego kraju, o czym przekonali się uczestnicy podczas referatu wygłaszanego przez Thora Kielland, z firmy Pipe Eksperten z Norwegii. Głównym celem spotkania było przedstawienie wyników badań: „Experimental evaluation of pollution emissions due to the combustion process with the application of a flue gas evacuation system” (Doświadczalna ocena emisji zanieczyszczeń powstałych podczas procesu spalania, w odniesieniu do zastosowanego systemu odprowadzającego gazy spalinowe), zrealizowanych przez Cech Kominiarzy Polskich przy współudziale firm Pipe Eksperten (Norwegia), Jawar, Ackerman, Exodraft (Dania) – partner Almeva, badania zostały objęte patronatem Korporacji Kominiarzy Polskich.  Przedstawione wyniki wyjaśniły, że tylko dobrze dobrany i eksploatowany (regularnie czyszczony) system kominowy, zapewnia deklarowaną przez producentów ilość emitowanych zanieczyszczeń. Z przeprowadzonych przez Cech Kominiarzy badań jednoznacznie wynika, że jeżeli użytkownik wymieni swoje stare urządzenie grzewcze na takie, które spełnia wymagania stawiane urządzeniom z tzw. czystym spalaniem, nie dostosowując przy tym komina do nowego urządzenia, to ilość emitowanych zanieczyszczeń nie zmniejsza się, a wręcz wzrasta. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, gdy system kominowy odprowadzający spaliny będzie za wąski np. z powodu nie czyszczenia osadów z sadz – co wyjaśnił dr inż. Krzysztof Drożdżol, który pełnił funkcję kierownika badań.

Partnerzy projektu podczas spotkania kilkukrotnie podkreślali, że wyniki zorganizowanych przez nich badań będą wykorzystywane do opracowywania i dalszego wdrażania nowych rozwiązań do urządzeń grzewczych, systemów kominowych i innych elementów tego typu instalacji. Uzyskane wyniki badań mogą być przydatne podczas opracowywania norm i przepisów, związanych z poprawą jakości powietrza. Ponadto wyniki stanowią element edukacyjny nie tylko dla osób zawodowo związanych z problemem, ale całego społeczeństwa (wyjaśniał dr Jarzyński z firmy JAWAR).

Obecnie wyniki konsultowane są w polskich i norweskich jednostkach naukowych. W trakcie seminarium użytkownikom zaprezentowano instalację, na której wykonane zostały badania. W planach są kolejne warsztaty, podczas których kominiarze będą poszerzać swoje umiejętności zawodowe z pomiarów emisji.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Drożdżol

k.drozdzol@onet.eu

Inni piszą o seminarium:

https://plus.nto.pl/specjalne/smog/a/nic-po-bardziej-ekologicznym-piecu-jesli-komin-jest-zanieczyszczony,12880354

http://www.kominki.org/strefa-dla-profesjonalistow/aktualnosci-branzowe/art,6922,seminarium-w-cechu-kominiarzy-polskich.html