45-061 Opole; ul. Katowicka 55

RODO – Zgody

RODO – Zgody<p class=

Obowiązek uzyskania precyzyjnie wyrażonej zgody wynika z wchodzącego w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

W związku z powyższym zamieszczamy do pobrania ZGODY na:

  • Przetwarzanie danych osobowych członków Cechu Kominiarzy Polskich.
  • Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej www.cechkominiarzy.pl

Prosimy o pobranie druków (poniżej), wypełnienie ich i odesłanie na adres biura Cechu w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole lub e-mailem: kominiarz.opole@op.pl