45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Zmarł Mistrz kominiarski Feliks Puchowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mistrz Kominiarskiego Feliksa Puchowskiego nestora kominiarstwa Opolszczyzny, nauczyciela i mentora młodego pokolenia kominiarzy. Wraz ze śmiercią Feliksa Puchowskiego kominiarstwo Opolszczyzny straciło zasłużonego i doświadczonego Mistrza Kominiarskiego.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom składa Zarząd Cechu

Uzupełnienie:
Pogrzeb śp. Feliksa Puchowskiego odbędzie się 13 czerwca 2018 roku o godz. 14.30 w kościele pod wezwaniem św. Barbary na Cmentarzu parafialnym w Strzelcach Opolskich. Lokalizacja kościoła pw. św. Barbary:

LINK