45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Bezpieczne ciepło 2018

W dniach od 11 do 13 października 2018 roku Cech Kominiarzy Polskich organizuje VI edycję Konferencji naukowo-technicznej BEZPIECZNE CIEPŁO 2018.

Wspólorganizatorami tegorocznej edycji Konferencji są:

 Cech Kominiarzy Polskich w Opolu,
 Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury,
 Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe,
 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Konferencja odbędzie się w Opolu, w Zajeździe u Dziadka przy ul. Strzeleckiej 55.

Kontakt z organizatorem:

Krzysztof Drożdżol, tel. 604-341-806,

e-mail: bezpiecznecieplo@gmail.com

Więcej szcególowych informacji w załączonym poniżej pliku.

Bezpieczne Ciepło 2018