W dniu dzisiejszym podczas Gali Opolska Marka 2018 organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa  Opolskiego Cech Kominiarzy Polskich został  uhonorowany wyróżnieniem w kategorii promocja regionu za Konferencję Naukowo-Techniczną Bezpieczne Ciepło. Serdecznie dziękujemy Współorganizatorom, którymi byli: Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury, Korporacja Kominiarzy Polskich, Komenda Wojewódzka i Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja Bezpieczni w Domu, Stowarzyszenie Dziennikarze Dla Zdrowia, a przede wszystkim uczestnikom, dzięki którym wydarzenie osiągnęło tak wysoką rangę.