45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Gala Opolska Marka

W dniu dzisiejszym podczas Gali Opolska Marka 2018 organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Cech Kominiarzy Polskich został  uhonorowany wyróżnieniem w kategorii promocja regionu za Konferencję Naukowo-Techniczną Bezpieczne Ciepło.

Serdecznie dziękujemy Współorganizatorom, którymi byli: Politechnika Opolska Wydział Budownictwa i Architektury, Korporacja Kominiarzy Polskich, Komenda Wojewódzka i Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja Bezpieczni w Domu, Stowarzyszenie Dziennikarze Dla Zdrowia, a przede wszystkim uczestnikom, dzięki którym wydarzenie osiągnęło tak wysoką rangę.