45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Remont sali konferencyjnej Cechu Kominiarzy Polskich