Cech Kominiarzy Polskich organizuje okresowe Szkolenie BHP dla pracodawców i pracowników.
Termin szkolenia:
30 września 2019 roku o godz. 13.00
Miejsce szkolenia:
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
Sala Kantora – I piętro
Koszt szkolenia – 80 zł.
Starszy Cechu
Waldemara Drożdżol