Szanowni Koledzy
Już po raz siódmy będzie miało miejsce ważne i prestiżowe wydarzenie, jakim jest
konferencja naukowo-techniczna pn. „BEZPIECZNE CIEPŁO-2019”. Organizatorami
są:

  • Cech Kominiarzy Polskich w Opolu,
  • Korporacja Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe oddział w Opolu,
  • Fundacja Izby Rzemieślniczej w Opolu.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 listopad 2019 roku w lokalu „Zajazd u
Dziadka” przy ul. Strzeleckiej 55.
Zapraszamy Kolegów do włączenia się w to wyjątkowe wydarzenie i
zaprezentowanie swojej działalności w formie referatu. Udział w VII edycji Konferencji
„BEZPIECZNE CIEPŁO” może okazać się skuteczną promocją Państwa działań.

Rejestracja uczestników rozpoczyna się o godzinie 10:45
Konferencja rozpoczyna się o godzinie 12:00

Laides and Gentelmen
We have a plesure to invite you to 7 th edition of an important and prestigious event –
the scientfic and technical conference „SAFE HAET – 2019”. This year’s edition is
organized by:

  • Guild of Polish Chimney Sweeps in Opole,
  • Corporation of Polish Chimney Sweeps Professional Association in Opole,
  • Fundation The Chamber of Crafts in Opole

The event will take place on November 14-15, year 2019 at the „Zajazd u Dziadka”
local at Strzelecka 55 St.
We sincerly invite you to be a part of this special event and present yor activity in the
form of lecture, promotional stand or adverting banner. Participation in 7 th edition of
„Safe Heat” Conference shall be an effecient means of promotion and advertising for
your company.