45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Rekomendacje GIS w sprawie branży kominiarskiej

Jeśli wizyta kominiarska ma charakter interwencyjny i jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w lokalu, każdą sytuacje należy rozważyć indywidualnie w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną sprawującą nadzór nad osobami w lokalu.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje następujące zasady ogólne:
-poproszenie lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą kominiarską,
-poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizyta kominiarską,
-przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości – (1,5 – 2 m) od osób zamieszkujących lokal, poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia w którym nie znajdują się przewody kominowe,
-założenie przez kominiarzy rękawiczek jednorazowych podczas wykonywania czynności i wyrzucenie ich po odbytej wizycie do kosza na śmieci lub umycie rąk wodą z mydłem, lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).