45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Warsztaty szkoleniowe z obsługi i czyszczenia systemów wentylacji mechanicznej