45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Stawki karty podatkowej na rok 2022