45-061 Opole; ul. Katowicka 55

Uroczystość wręczenia Szabli Kilińskiego

W dniu 09.05.2022r. Izba Rzemieślnicza w Opolu uhonorowała „Szablą Klilińskiego” Pana Ryszarda Uliczkę, pełnomocnika Zarządu Cechu Kominiarzy Polskich w Opolu i Prezesa opolskiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich . To najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze zostało wręczone Panu Ryszardowi Uliczce przez Prezesa Zarządu opolskiej Izby Rzemieślniczej Tadeusza Staruchę i Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego Andrzeja Staruchę.
Taką odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu ZRP, rzemieślnikom-członkom organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego
i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność
w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego.
Pan Ryszard Uliczka to mistrz kominiarski z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym
w kominiarstwie. Całe swoje życie zawodowe związał ze spółdzielczością pracy. Będąc pracownikiem Opolskiej Spółdzielni Usług Kominiarskich włączył się aktywnie w działalność rzemieślniczych organizacji zrzeszających kominiarzy. Jest jednym z inicjatorów utworzenia oddziału opolskiego Korporacji Kominiarzy Polskich – stowarzyszenia zawodowego. Jest członkiem komitetu organizacyjnego, organizującego Konferencję Naukowo –Techniczną, podczas której środowiska naukowe i rzemieślnicze dyskutują na temat urządzeń grzewczych, kominowych oraz na temat ochrony środowiska. Ryszard Uliczka był organizatorem spotkań kominiarzy z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim w ogrodach pałacu prezydenckiego oraz z Papieżem Janem Pawłem II. W 2004 Europejska Federacja Mistrzów Kominiarskich powierzyła Panu Ryszardowi Uliczce organizację międzynarodowego kongresu kominiarzy, który odbył się w Krakowie. Oprócz działalności na terenie Polski Ryszard Uliczka promuje polskie kominiarstwo wśród kominiarzy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Od kilkunastu lat reprezentuje polskich kominiarzy na konwentach organizowanych przez amerykańskie stowarzyszenie kominiarzy. Ryszard Uliczka jest inicjatorem i głównym organizatorem szkoleń dla kominiarzy przygotowujących się do egzaminów kwalifikacyjnych. Od wielu lat jest również członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika branżowego „Kominiarz Polski”.
Zaangażowanie Ryszarda Uliczki w działalność na różnych polach została wielokrotnie dostrzeżona
i uhonorowana wieloma odznaczeniami:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • Platynowy Medal im. Kilińskiego,
  • trzykrotne przyznanie Medalu za zasługi dla oświaty,
  • Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa,
  • Zasłużony dla rzemiosła województwa opolskiego,
  • Kordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu,
  • Złoty medal Korporacji Kominiarzy polskich za zasługi dla rzemiosła kominiarskiego.